bài viết - kiến thức

Đã có thể độ vỏ trong suốt cho Galaxy S9/S9+, nhưng chớ dại làm theo.

Đã có thể độ vỏ trong suốt cho Galaxy S9/S9+, nhưng chớ dại làm theo

Sau khi độ vỏ trong suốt, Galaxy S9/S9+ sẽ mất bảo hành và khả năng chống nước.

Khách hàng và đối tác Chúng tôi đồng hành cùng bạn

Tổng Công ty Viễn thông VNPT MEDIA
Công ty dịch vụ di động mobifone
Tập đoàn Viễn Thông Quân Đội
Tổng Công ty Điện Lực Hà Nội
Tổng Công ty Điện Lực TP Hồ Chí Minh